công ty tư vấn đầu tư quốc tế phong gia - TƯ VẤN LUẬT BÌNH DƯƠNG

Hội đồng cố vấn

 • TS. Nguyễn Đình Cung

  TS. Nguyễn Đình Cung

  Cố vấn Chiến lược
  Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế
  Công tác: Thành viên tổ tư vấn Thủ tướng
  Nguyên Viện trưởng
  Viện Nghiên cứu & Quản lý kinh tế Trung Ương

 • PGS.TS. Nguyễn Duy Mậu

  PGS.TS. Nguyễn Duy Mậu

  Cố vấn Chiến lược

  Trình độ: Giảng viên cao cấp, PGS. Tiến sĩ Kinh tế

  Công tác: Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Đà Lạt

 • PGS. TS. Phạm Tiến Đạt

  PGS. TS. Phạm Tiến Đạt

  Cố vấn chuyên môn

  Trình độ: PGS. Tiến sĩ ngành Tài Chính

  Công tác: Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Chính Sách Tài chính (Bộ Tài Chính)

 • TS. Trần Thị Thúy

  TS. Trần Thị Thúy

  Cố vấn pháp lý

  Trình độ: Tiến sĩ Luật học

  Công tác: Thanh tra Chính Phủ

facebook
Zalo